53/1998. (X.17.) OVB határozat - a SOMOGYÉRT Egyesület által a Somogy megyei Területi Választási Bizottság 39/1998. (X.16.) TVB határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
53/1998. (X.17.) OVB számú határozata

 Az Országos Választási Bizottság a SOMOGYÉRT Egyesület által a Somogy megyei Területi Választási Bizottság 39/1998. (X.16.) TVB határozata ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS 

A SOMOGYÉRT Egyesület kifogást nyújtott be a Somogy megyei Területi Választási Bizottsághoz, amelyben a megyei közgyûlési szavazólapok újranyomását kérte arra tekintettel, hogy a szervezet emblémája elfogadhatatlan módon szerepel, egyes részei nem olvashatók, más részei nem láthatóak.

A Somogy megyei Területi Választási Bizottság 1998. október 16-án tartott ülésén a kifogást megalapozatlanság miatt elutasította. Álláspontja szerint a szavazólap a törvényi kellékekkel rendelkezik: tartalmazza a szervezet nevét, nevének rövidítését, és a szervezet emblémáját is. Az embléma alapmotívuma kellõen felismerhetõ.

Az Országos Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratokat, köztük a végleges szavazólap mintáját megvizsgálta. A vizsgálat eredményeként osztja a Területi Választási Bizottságnak a megtámadott határozatban kifejtett álláspontját. Emiatt a Területi Választási Bizottság határozatát helyben hagyja és a kifogást elutasítja.

A határozat a Ve. 33. § (2) bek. c) pontján, 77. § (2) bekezdésén, 110. § (4) bekezdésén, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke