52/2003. (IV. 12.) OVB határozat - P. Z. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
52/2003. (IV. 12.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva P. Z. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó panaszában azt kifogásolta, hogy a Hír TV-ben, illetve a Kossuth és Petőfi Rádiókban jelent meg tudósítás Orbán Viktornak, Szili Katalinnak, illetve Medgyessy Péternek a szavazáson való részvételéről. A beadványozó álláspontja szerint ezekben a tudósításokban csak olyan személy szerepelt, aki elkötelezte magát az "igen" szavazat mellett, így ezek a tudósítások a kampánycsend megsértését jelentik. 

II.

Az Országos Választási Bizottság a 2/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalásában rögzítette, hogy az Alkotmányban kiírt országos népszavazás esetében jelölés, jelölt és jelölő szervezet nincs.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a közjogi tisztségviselők, politikusok az Alkotmányban kiírt országos népszavazáson való részvételének a médiában történő megjelenítése, amennyiben a hírt, tudósítást nem kíséri a választói akaratot befolyásoló kommentár, nem minősül a kampánycsend megsértésének.

III.

A határozat a Ve. 41. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 12.

                                                                                                     Dr. Ficzere Lajos 
                                                                                                  az Országos Választási Bizottság 
                                                                                                elnöke