51/2006. (II. 13.) OVB határozat - a Dr. Oláh Lajos által, a Magyar Szocialista Párt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szövetségének képviseletében, 2006. február 7-én benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
51/2006. (II. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bek. d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Dr. Oláh Lajos által, a Magyar Szocialista Párt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szövetségének (4031 Debrecen, Széchenyi u. 63.) képviseletében, 2006. február 7-én benyújtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. február 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

Dr. Oláh Lajos, a Magyar Szocialista Párt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szövetségének elnöke, a Ve. 3. § a) pontjában meghatározott, a választás tisztasága alapelvének megsértése tárgyában nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz 2006. február 7-én. A kifogásban foglaltak szerint ismeretlen személyek az MSZP védjegylajstromba vett logóját használták fel arra, hogy hamis állításokat tartalmazó szórólapokat állítsanak elő és terjesszenek. A kifogást tevő szerint ez a szándékos magatartás alkalmas a választók megtévesztésére, és sérti a Ve. választások tisztaságára vonatkozó előírásait. A kifogást tevő mellékelten csatolta a kérdéses szórólapokat, valamint az MSZP logójának a Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002. július 3-án kiállított védjegyokiratát.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogsértés elkövetésének időpontját. A Ve. 77. § (1) bek. szerint „a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen.” A kifogásból ez az időpont, illetve a jogsértés folyamatos jellege nem állapítható meg. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. február 13.

 

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke