479/2010. OVB határozat - a Budapesti Román Egyesület kisebbségi jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
479/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. augusztus 3–án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 55. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a Budapesti Román Egyesület (1064 Budapest, Rózsa utca 48. 2. em. 18/A.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Budapesti Román Egyesületet a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3. napján megtartásra kerülő választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
A Budapesti Román Egyesület 2010. augusztus 2-án kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Budapesti Román Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a szervezetet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.
 
II.
 
A határozat a Ve. 51. § (1) és az 55. § (2) bekezdésein, a 115/J. § (1) bekezdésén, a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke