457/2010. OVB határozat - a ZÖLD DEMOKRATÁK – ZÖLD BALOLDAL – ZÖLDEK SZÖVETSÉGE jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
457/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. július 30–án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 55. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a ZÖLD DEMOKRATÁK – ZÖLD BALOLDAL – ZÖLDEK SZÖVETSÉGE (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a ZÖLD DEMOKRATÁK – ZÖLD BALOLDAL – ZÖLDEK SZÖVETSÉGE elnevezésű jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I.

A ZÖLD DEMOKRATÁK – ZÖLD BALOLDAL – ZÖLDEK SZÖVETSÉGE elnevezésű jelölő szervezet 2010. július 30-án kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a ZÖLD DEMOKRATÁK – ZÖLD BALOLDAL – ZÖLDEK SZÖVETSÉGE nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a szervezetet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

II.

A határozat a Ve. 51. § (1) bekezdésén és az 55. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke