424/2014. NVB határozat - dr. Kapolyi László Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
             424/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kapolyi László Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 17/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 17/2014. (III. 3.) számú határozatával Létó Nándor Csaba a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes ajánlással, mivel a leadott érvényes ajánlások száma 428 db volt.
Beadványozó elektronikus úton benyújtott fellebbezésében kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól az ajánlások ismételt ellenőrzését és a kisebb hibák elfogadását.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának jelölő szervezet esetében a bírósági-nyilvántartási számát. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés ez a szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke