42/2003. (IV. 12.) OVB határozat - J. I. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
42/2003. (IV. 12.) határozata
 


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva J. I. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint az M2 közszolgálati TV az „EU és a sport” című műsor kampánycsend ideje alatti megismétlésével megsértette a kampánycsendet.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a panaszolt műsor a kampánycsend előtt készült. Ezzel együtt a korábban felvett műsorok ismétlése a 11/1998.(V. 18.) OVB állásfoglalás szerint önmagában nem zárja ki a kampánycsend megsértésének lehetőségét. A műsor – megtekintését követő – tartalmi vizsgálata alapján azonban az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a megjelenített szakmai vita, bár érinti az Európai Uniós csatlakozás témakörét, nem alkalmas a népszavazáson a választói akarat befolyásolására.

III.

A határozat a Ve. 41.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.

 

Budapest, 2003. április 12.  

Dr. Ficzere Lajos

az Országos Választási Bizottság

elnöke