4/1999. (II. 7.) OVB határozat - panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság
4/1999. (II. 7.) OVB határozata

panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Alapítvány panaszát érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Roma Polgárjogi Alapítvány képviseletében Horváth Aladár kuratóriumi elnök és dr. Bársony János 1999. február 5-én panasszal fordult az Országos Választási Bizottsághoz. Ebben előadták, hogy R. J. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek településen törvényellenesen összehívott elektorválasztó gyűlésen jutott elektori mandátumhoz, és ebből következően törvényellenes képviselői mandátuma az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat közgyűlésében. Az elektorválasztó gyűlés összehívása azért volt jogsértő, mert az 1998. október 18-án megtartott választáson a településen szószólói megbízatáshoz jutott egy másik cigány kisebbségi képviselőjelölt.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény – a fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjéről szóló 46/1998. (X.21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 32. §-a alapján alkalmazni rendelt 78. § (1) bekezdése szerint a panaszt úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett tevékenységtől, illetve döntés meghozatalától számított három napon belül megérkezzen.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy több, egymásra épülő aktust magába foglaló döntési folyamatban minden esetben csak az a döntés támadható – és csak a rá vonatkozó szabályok megsértése miatt –, amely még nem jogerős. A formálisan jogerőssé vált döntés tartalmi jogellenessége miatt sem semmisíthető meg. A Ve-nek a jogorvoslati határidőkre és azok jogvesztő jellegére vonatkozó szigorú szabályozása azt a törvényalkotói célt kívánja szolgálni, hogy a választások eredménye egy bizonyos időn túl ne legyen vitássá tehető. Jogorvoslatra tehát csak a jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az országos cigány kisebbségi önkormányzatok választásának folyamatában az Országos Választási Bizottság 1999. január 26-án meghozott döntése ellen a jogorvoslatra 1999. január 29-éig volt törvényes lehetőség. Erre tekintettel az Országos Választási Bizottság a panaszt – mint elkésettet – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A határozat és a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. – a BM rendelet 32. §-a által alkalmazni rendelt – 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. február 7.

Dr. Jutasi György sk.
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese