333/2019. NVB határozat - a szerb országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

333/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a szerb országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

I.

[A bejelentett országos listák sorrendjének sorsolása]

  1. A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
  2. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 32. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után végzi el.
  3. A szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fenti jogszabályi feltételeknek 2 országos lista felelt meg, amely listák sorsolását a Nemzeti Választási Bizottság elvégezte. A kisorsolt listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.
  4. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 11. § (2) bekezdésén, a 160. §-án, 308. §-án, 319. § (2) bekezdésén, és az IM rendelet 32. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Budapest, 2019. szeptember 10.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke