33/2003. (III. 4.) OVB határozat - a 2003. március 1-én megtartott Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai megválasztása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
33/2003. (III. 4.) OVB határozata

 

Az Országos Választási Bizottság a 2003. március 1-én megtartott Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai megválasztása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai választásának eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet jóváhagyja.

A határozat ellen az annak meghozatalától számított három napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címezve az Országos Választási Bizottságnál lehet kifogást benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.
 

INDOKOLÁS

2003. március 1-én az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjainak választásán 4586 elektor közül 2993 megjelent, 2869 szavazott, és 53 fős közgyűlést választott.

Az elektori gyűlés a jogszabályoknak megfelelően zajlott le, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjéről szóló 46/1998. (X. 21.) BM rendelet 31. §-án, a jogorvoslatra való felhívás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. §-án, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint a 80. § (4) bekezdésén alapul.


Budapest, 2003. március 4.

 

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság 
elnöke