3/2002. (I. 18.) OVB határozat - a Magyar Vállalkozó Egységpárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság 
3/2002. (I. 18.) határozata

 

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Vállalkozó Egységpárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Vállalkozó Egységpártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. január 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.


INDOKOLÁS

I.
 

A Magyar Vállalkozó Egységpárt 2002. január 18-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Vállalkozó Egységpárt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént.


II.
 

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.
 

Budapest, 2002. január 18.


Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke