3/1999. (II. 6.) OVB határozat - az országos román kisebbségi önkormányzatot választó elektori gyűlés ismételt összehívásáról

Az Országos Választási Bizottság
3/1999. (II. 6.) OVB határozata

az országos román kisebbségi önkormányzatot választó elektori gyűlés ismételt összehívásáról

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos román kisebbségi önkormányzat megválasztása céljából 1999. február 6. napjára összehívott elektori gyűlés határozatképtelen, mert azon a megválasztott elektorok kevesebb mint háromnegyede jelent meg.

Az Országos Választási Bizottság az újabb elektori gyűlést 1999. február 14-én (vasárnap) 11.00 órára, Budapest, Újvárosháza (Budapest V., Váci u. 62.) helyszínre ismételten összehívja. Az újabb elektori gyűlés határozatképtelensége esetén további elektori gyűlés összehívására nincs lehetőség.

A határozat ellen 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 81/1998. (XI.20.) OVB határozatával az országos román kisebbségi önkormányzatot választó elektori gyűlést 1999. február 6. napjára összehívta.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. (a továbbiakban: Nek.tv.) 34. § utolsó mondata értelmében az elektori gyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a megválasztott elektorok háromnegyede részt vett. Az 1999. február 6-án megtartott elektori gyűlésen azonban a regisztráció lezárásáig (11 óra 35 percig) a megválasztott 167 elektor közül csak 111 elektor jelent meg, ami nem éri el a Nek.tv. hivatkozott §-ában meghatározott mértéket.

A fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjéről szóló 46/1998. (X.21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 7. § (4) bekezdése és 26. § (1) bekezdése alapján, ha az elektori gyűlés határozatképtelen, az Országos Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követő 60. és 120. nap közötti időpontra egy alkalommal ismételten összehívja az elektori gyűlést.

A határozat a Nek.tv. 34. §-án, a BM rendelet 7. § (4) bekezdésén, 26. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. – a BM rendelet 32. §-a által alkalmazni rendelt – 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. február 6.

Dr. Jutasi György sk.
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese