26/2002. (II. 01.) OVB határozat - dr. V. J. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
26/2002. (II. 01.) határozata

Az Országos Választási Bizottság dr. V. J. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:  

Az Országos Választási Bizottság dr. V. J. panaszának kivizsgálását hatáskör hiányában elutasítja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. február 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

Dr. V. J. 2002. január 29-én kelt, az Országos Választási Bizottsághoz 2002. február 1-jén megérkezett beadványában amiatt nyújtott be panaszt, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt visszavonta a jelölésével kapcsolatban közöttük létrejött megállapodást.  

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-a állapítja meg az Országos Választási Bizottság hatáskörét. E rendelkezések értelmében nem tartozik az Országos Választási Bizottság hatáskörébe az egyes jelölő szervezetek belügyeinek minősülő megállapodások felülvizsgálata. 

A határozat a Ve. 34. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.  

Budapest, 2002. február 1.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke