25/2002. (II. 01.) OVB határozat - a Magyarországi Zöld Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság 
25/2002. (II. 01.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Zöld Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Magyarországi Zöld Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. február 04-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.
 

INDOKOLÁS

I.

A Magyarországi Zöld Párt 2002. február 01.én, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Zöld Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. február 01.
 

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke