197/2002. (IX. 5.) OVB határozat - a Magyar Kisgazda és Polgári Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
197/2002. (IX. 5.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Kisgazda és Polgári Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a 2002. október 20. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a Magyar Kisgazda és
Polgári Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. szeptember 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

I.

A Magyar Kisgazda és Polgári Párt 2002. szeptember 4-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán való végrehajtásáról szóló 20/2002. (VIII. 1.) számmal kihirdetett belügyminiszteri rendelet 2. számú mellékletének 1. számú mintájához tartozó kitöltési utasítás szerint: a „P1-es nyomtatványhoz mellékelni kell a jelölő szervezet bírósági bejegyzésének jogerősítési záradékkal ellátott, hiteles másolatát”.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Kisgazda és Polgári Párt bejelentéséhez csatolta a jelölő szervezet bírósági bejegyzésének hiteles másolatát, de a hiteles másolatra a jogerősítési záradék nincs rávezetve. E záradékot a bíróság 2002. 08. 30-i záradéka nem helyettesíti.

A Magyar Kisgazda és Polgári Párt a jogszabályokban támasztott követelményeknek nem tett maradéktalanul eleget, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján, 55. §-ának (2) bekezdésén, 56. §-ának (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán való végrehajtásáról szóló 20/2002. (VIII. 1.) számú BM rendelet 2. számú mellékletének 1. számú mintáján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. szeptember 5.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke