189/2002. (IX. 5.) OVB határozat - a Magyar Cigányok Demokrata Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
189/2002. (IX. 5.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Cigányok Demokrata Pártja, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a 2002. október 20. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a Magyar Cigányok Demokrata Pártját, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. szeptember 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

I.

A Magyar Cigányok Demokrata Pártja 2002. szeptember 2-án, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Cigányok Demokrata Pártja a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. szeptember 5.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke