17/2002. (II. 01.) OVB határozat - a Magyar Centrum Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság 
17/2002. ( II. 01. ) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Centrum Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Centrum Pártot, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A jelölő szervezet nevének rövidítéseként megjelölt "CENTRUM" rövidítést a szavazólapon nem lehet feltüntetni, azt nem vagy csak megkülönböztető jelzéssel ellátva használhatja a Magyar Centrum Párt a 2002. évi országgyűlési választások során.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. február 04-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

I.

A Magyar Centrum Párt 2002. január 29-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Centrum Párt a törvényben támasztott követelményeknek megfelelt, ezért a jelölő szervezetek nyilvántartásába történő felvétele a mai napon megtörtént.

Az Országos Választási Bizottság a 16/2002. ( I. 28. ) számú OVB határozattal az Összefogás Magyarországért CENTRUM-ot jelölő szervezetként nyilvántartásba vette. Az Összefogás Magyarországért CENTRUM a jelölő szervezet rövidített neveként a "CENTRUM" rövidítést jelölte meg. A Magyar Centrum Párt szintén ezt a rövidítést jelölte meg rövidített névként. Mivel megjelölt rövidített nevet két párt kívánja használni, ez a választópolgárok számára megtévesztő lehet, és a fent említett jelölő szervezetek egyikének bírósági nyilvántartásába vételéről szóló végzése sem tartalmaz rövidített nevet, a később bejelentkezett jelölő szervezet köteles rövidített nevét megkülönböztető jelzéssel ellátni. 

II.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésének a) pontján és 55. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. február 01.
 

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke