152/2009. OVB határozat - az Internetes Demokrácia Pártja képviseletében eljáró Bognár Attila elnök által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
152/2009. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2009. május 8-án megtartott ülésén – az Internetes Demokrácia Pártja (3200 Gyöngyös, Kakastánc u. 54.) képviseletében eljáró Bognár Attila elnök által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást hatáskör hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2009. május 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2009. május 7-én nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz, amelyben sérelmezte a Nemzeti Hírközlési Hatóság által az IDE ellen indított elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást. Véleménye szerint a testület politikai marketingtevékenységet vont a kereskedelmi hirdetésekre vonatkozó szabályok alá, és internetes kampánytevékenységének korlátozása sérti az esélyegyenlőség elvét.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás szabályai alapján nem lehet felülbírálni más hatóság döntését. A Nemzeti Hírközlési Hatóság döntését csak a rá vonatkozó jogorvoslati szabályok alapján lehet felülvizsgálni. Mindezek alapján hatáskörének hiányában a kifogást a testület elutasította.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. §-án, 99/K. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke