144/2009. OVB határozat - N. E. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
144/2009. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2009. május 5-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. §-ában és 99/K. § (5) bekezdésének f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a N. E. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2009. május 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozó 2009. május 1-jén 23.00 órakor nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz, a Magyar Televízió Napkelte című műsora ellen.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen. A sérelmezett nyilatkozat 2009. április 28-án a reggeli műsorfolyamban hangzott el, illetve ugyanazon a napon a későbbiekben ismétlésre került. Ennek értelmében – figyelemmel a Ve. 4. § (3) bekezdésére – a műsorral kapcsolatos jogorvoslati határidő 2009. május 1-jén 16.00 órakor járt le. Mivel a jogorvoslati kérelem 2009. május 1-jén 23.00 órakor érkezett az Országos Választási Bizottsághoz, a testület a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján ezt, mint elkésettet érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.

III.

A határozat a Ve. 4. §-ának (3) bekezdésén, 77. §-ának (1) és (5) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke