1348/2014. NVB határozat - az ajánlóívek leadásának elmulasztása miatt kiszabott bírság tárgyában