127/2010. OVB határozat - a ZÖLDEK PÁRTJA névhasználatának tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
127/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 19 – én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a ZÖLDEK PÁRTJA (1134 Budapest, Váci út 39.) névhasználatának tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a ZÖLDEK PÁRTJA az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán nem használhatja a P1 nyomtatványon megjelölt ZÖLDEK betűszavas rövidítést.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729) benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
Indokolás
I.
A testület a 81/2010. számú határozatában 2010. február 8-án vette nyilvántartásba a ZÖLDEK PÁRTJÁT. A jelölő szervezet P1-es nyomtatványán a ZÖLDEK rövidített nevet tüntette fel.
Az Országos Választási Bizottság a MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT elnevezésű jelölő szervezetet a 126/2010. számú határozatával 2010. február 19-én vette nyilvántartásba. A jelölő szervezet a kérelméhez csatolt P1-es nyomtatványon szintén a ZÖLDEK rövidítést jelölte meg. A Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60790/40. számú végzése szerint a MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT hivatalos rövidített neve „Zöldek”.
Az Országos Választási Iroda megkeresésére a Békés Megyei Bíróság arról adott tájékoztatást, hogy a ZÖLDEK PÁRTJA szervezet Alapszabályában foglalt rövidített neve „ZP”.
Tekintettel arra, hogy ZÖLDEK rövidített név a MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT esetében hivatalosan is bejegyzésre került, így ugyanezen rövidített nevet az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán a ZÖLDEK PÁRTJA nem jogosult használni.
 
II.
 
A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésén és 55. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke