12/2002. (I. 24.) OVB határozat - a Pedagógusok Szakszervezete által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyában

Országos Választási Bizottság
12/2002. (I. 24.) határozata
 

Az Országos Választási Bizottság a Pedagógusok Szakszervezete által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság elrendeli a 11/2001. (XI. 12.) OVB határozattal hitelesített népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzését.

Az Országos Választási Bizottság felkéri az Országos Választási Irodát, hogy 2002. március 10-ig terjessze az Országos Választási Bizottság elé az aláírások ellenőrzéséről készített jelentést.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. január 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 11/2001. (XI. 12.) OVB határozatával hitelesítette a Pedagógusok Szakszervezete által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét és az azon szereplő kérdést. A határozat – kifogás hiányában – 2001. november 29-én jogerőre emelkedett.

A Pedagógusok Szakszervezete képviselői a törvényes határidőn belül, 2002. január 24-én benyújtották az Országos Választási Bizottság elnökéhez – a kezdeményezők nyilatkozata szerint – 216.527 aláírást tartalmazó gyűjtőíveket.

A fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (1) bekezdése alapján elrendelte az aláírások ellenőrzését.

A határozat az Nsztv. 4. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-ának d) pontján, 119. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. január 24. 


Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság 
elnöke