117/2010. OVB határozat - Balogh Béla, a Magyar Nemzetért Mozgalom elnöke kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
117/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 15. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Balogh Béla, a Magyar Nemzetért Mozgalom elnöke kifogása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
Indokolás
I.
A beadványozó 2010. február 13-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz. A beadványozó beadványában előadta, hogy Nyitrai Zsolt a Fidesz csütörtöki sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség a 2010-es választások során 2.000.000 ajánlószelvény összegyűjtését tervezi. A beadványozó előadta, hogy internetes honlapjukon szintén olvasható a hír, melyben az is áll, hogy a 2.000.000 darab ajánlószelvény összegyűjtése véleményük szerint nem ütközik a választási törvény szabályaiba, csupán arra szolgál, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki választóikkal.
A beadványozó álláspontja szerint a Fidesz eljárása sérti a Ve. 3. § c) és d) pontjában foglalt alapelveket.
II.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 77. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak egyebek mellett tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, illetve a jogszabálysértés bizonyítékait.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy miután a kifogás benyújtója lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét nem tüntette fel a beadványban, továbbá nem csatolt a beadványhoz bizonyítékot, ezért a testület a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
III.
A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke