102/2010. OVB határozat - a Petőfi Nemzeti Néppárt nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
102/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Petőfi Nemzeti Néppárt (1082 Budapest, Baross u. 61. VI. 9.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Petőfi Nemzeti Néppártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729) benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A Petőfi Nemzeti Néppárt 2010. február 10-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Petőfi Nemzeti Néppárt nyilvántartásba vétele iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a Ve. 51. §-ának (1) bekezdésén és 55. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke