Megfigyelő megbízása az Európai Parlament tagjainak választásán

Külképviseleti megfigyelő 

Azokon a választásokon, ahol van külképviseleti szavazás – így az Európai Parlament tagjainak választásán is – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény biztosítja a listát állító jelölő szervezeteknek, hogy külképviseletenként legfeljebb két megfigyelőt bízzanak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérése érdekében. A közös listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. 

Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A külképviseleti megfigyelőket:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,
 • a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

listát állító jelölő szervezet(ek)

a jelölő szervezet(ek) neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

a külképviselet megjelölése

dátum, aláírás

 

A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a külképviseleti megfigyelőt nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő

 • figyelemmel kísérheti a külképviseleti választási iroda munkáját,
 • a szavazást, illetőleg a külképviseleti választási iroda munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • kifogást nyújthat be,
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

AA külképviseleti megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek megbízóját (jelölő szervezetet) terhelik.

Szavazási iratok felügyeletére megbízott megfigyelők

A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult, listát állító jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

Megfigyelő

 • központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet, és
 • nem lehet az NVB vagy az NVI tagja.

A megfigyelőket:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,
 • a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

listát állító jelölő szervezet

a jelölő szervezet(ek) neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

dátum, aláírás

 

A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a megfigyelő(ke)t nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése után a megfigyelő a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.

A nyilvántartásba vett és esküt/fogadalmat tett megfigyelő

 • figyelemmel kísérheti a Nemzeti Választási Iroda munkáját,
 • a szavazási iratok ellenőrzését és a szavazatok megszámlálását tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem zavarhatja,
 • kifogást nyújthat be.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó jelölő szervezetet terhelik.

 

Urna felügyeletére megbízott megfigyelők

A listát állító jelölő szervezetek az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településenként legfeljebb két-két megfigyelőt bízhatnak meg, akik jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél.

Megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A megfigyelőt:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,
 • a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

listát állító jelölő szervezet(ek)

a jelölő szervezet(ek) neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

az országgyűlési egyéni választókerületi székhely település megjelölése

dátum, aláírás

 

A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a megfigyelő(ke)t nyilvántartásba veszi. A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó jelölő szervezetet terhelik.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben