Szavazatszámláló bizottság tagja, helyi választási bizottság tagja és jegyzőkönyvvezető részére áttétel iránti kérelem az európai parlamenti, a helyi és nemzetiségi önkormányzati általános választáson

Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a szavazatszámláló bizottság (választott és megbízott) tagja és jegyzőkönyvvezetője kérelmére annak a szavazókörnek a névjegyzékébe kerül, amely szavazatszámláló bizottságának munkájában a szavazás napján részt vesz, feltéve, hogy ugyanazon választókerületbe tartozik, mint a lakcíme szerinti szavazókör.

Mit kell tennie

Az áttételhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható.

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, ide kattintva nyújtható be.

2. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem.

A kérelem személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány az Európai Parlament tagjainak általános választása, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása esetén itt kitölthető és kinyomtatható.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímigazolványában vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie.

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a Nemzeti Választási Iroda megküldi a kérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról szóló döntést.

Határidők

Az áttétel iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon 10 óráig meg kell érkeznie a választási irodához.

Az áttétel iránti kérelem visszavonása:

Az áttétel iránti kérelem legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon 10 óráig vonható vissza.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A Nemzeti Választási Iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai (amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján történik):

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

Az áttétel iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb

  • a döntésről szóló értesítés kézhezvételét, illetve
  • a döntés tárhelyre történő megküldése mellett ha a döntés tárhelyre történő megküldésére nincs lehetőség, akkor a döntés tárhelyre történő megküldése helyett  a kérelmező kérelme szerinti elektronikus értesítési címre történő megküldés esetén a döntés meghozatalát

követő 3. napon, de nem később, mint a szavazást megelőző 2. napon 14.00 óráig nyújtható be.

A fellebbezést a Nemzeti Választási Irodához kell írásban benyújtani:

- e-mailben: a fellebbezes[kukac]nvi.hu címre vagy

- postán: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547. vagy

- személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

A Nemzeti Választási Iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő munkanapon, de nem később, mint a szavazást megelőző 2. napon 15.00 óráig dönt.

  • Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének helyt ad, a döntést módosítja és a munkavégzés helye szerinti szavazókörben a szavazás lehetővé válik.
  • Ha a Nemzeti Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a döntést módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

Egyéb információk

A Nemzeti Választási Iroda a kérelem feldolgozását, a döntés meghozatalát és kézbesítését valamennyi kérelmezési forma esetében a választási informatikai rendszer igénybevételével, emberi közbeavatkozás nélkül, huszonnégy órán belül automatikus döntéshozatali eljárás keretében végzi, az alábbi kivételekkel:

  • ügyintéző végzi személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetében:
    • a személyazonosítást,
    • a kérelem rögzítését, a döntés átadását,
  • ügyintézői közreműködésre kerül sor a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 112. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben (pl. eltérés a kérelmező kérelemében és a központi névjegyzékben szereplő adatai között). Az ügyintézői közreműködést követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik.

Vonatkozó jogszabály

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben