Adatszolgáltatás a névjegyzékből jelöltek, jelölő szervezetek részére

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 153. §-a alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét

a) a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,

b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda (NVI)

5 napon belül, de legkorábban a nyilvántartásba vételüket követően adja át.

A 153. § a) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak az NVI számlájára történt befizetését. (138.000 Ft)

A 153. § b) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a listát állító jelölő szervezet igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a listás választókerületben megválasztható képviselők száma szerinti befizetését az NVI számlájára. (138.000 Ft x 93 = 12.834.000 Ft)

Az NVI előirányzat-felhasználási keretszámlájának (bankszámlájának) Magyar Államkincstárnál vezetett száma: 10032000-00333616-00000000

A jelölt / jelölő szervezetnek az a) vagy b) pont szerinti összeg fenti számlára történő átutalását hitelt érdemlően igazolnia kell az adatszolgáltatás teljesítését végző szervnél (országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda [OEVI], vagy NVI), a névjegyzék csak ezt követően adható ki. Az átutalás közlemény rovatában a 153. § a) pontja szerinti esetben a jelölt személyi azonosítóját (személyi szám) és adóazonosító jelét, a 153. § b) pontja szerinti esetben az országos lista nyilvántartásba vételéről szóló Nemzeti Választási Bizottsági (NVB) határozat számát és a jelölő szervezet adószámát kérjük feltüntetni.

Közlemény például:

a) esetben:

Személyi azonosító: 1-560608-1111

Adóazonosító: 8323232323

b) esetben:

NVB határozat szám: 111111

Adószám: 11111111-1-11

Az NVI az átutalás tényéről az átutalást követő banki nap jóváírási értesítője alapján a befizető részére számviteli bizonylatot állít ki, melyet a VÁKIR rendszeren keresztül tájékoztatásul megküld az adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő OEVI-nek. Az NVI Gazdálkodási Főosztálya a bizonylat első eredeti nyomtatott példányát postai úton a befizető részére is megküldi.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben