4/2015. NVB iránymutatás a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára hitelesített és kiadott országos népszavazás aláírásgyűjtő íven nem személyi azonosítót feltüntető választópolgárok aláírásának érvényessége tárgyában

4/2015. NVB iránymutatás
a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára hitelesített és kiadott országos népszavazás aláírásgyűjtő íven nem személyi azonosítót feltüntető választópolgárok aláírásának érvényessége tárgyában[1]

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda elnökének kezdeményezésére – 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbi

 

iránymutatást[2]

adja ki:

 

Ha az országos népszavazási kezdeményezés támogatása során a személyi azonosítóval rendelkező választópolgár a választások és népszavazások szabályozásáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott, a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára meghatározott aláírásgyűjtő íven nem a személyi azonosítóját, hanem a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát tünteti fel, akkor az az aláírása érvénytelenségét okozza.

 

[3]Az iránymutatás az Nsztv. alábbi rendelkezésének értelmezésére irányul:

„15. § (1) Országos népszavazás elrendelésére irányuló választópolgári kezdeményezést a Nemzeti Választási Iroda által kiadott aláírásgyűjtő íven lehet támogatni. A támogató aláírás nem vonható vissza.”

  

   [4]Az iránymutatás kiadása során az Nsztv. és a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) figyelembe vett rendelkezései:

 

Nsztv.:

„15. § (2) A választópolgár adatainak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az aláírásgyűjtő ívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Az aláírásgyűjtő ívre rá kell vezetni az aláírást adó választópolgár olvasható családi és utónevét, valamint személyi azonosítóját és lakcímét. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az aláírásgyűjtő ívre a személyi azonosítója és a lakcíme helyett a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát és a születési idejét is rávezetheti.”

  

„17. § A 15. §-ban foglaltaknak nem megfelelő vagy a 16. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen.”

 

„91. § Felhatalmazást kap a választások és népszavazások szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg (..)

b) az országos és helyi népszavazás kezdeményezése során és az országos és helyi népszavazási eljárásban használandó nyomtatványokat,”

 

IM rendelet:

„4. § Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.”

  

  

Indokolás[5]

Az IM rendelet – az Nsztv. 15. § (2) bekezdésének végrehajtása kapcsán – 1. és 2. számú mellékletei megkülönböztetik a személyi azonosítóval rendelkező és a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírásgyűjtő íveit. Az Nsztv. 15. § (1) bekezdésében említett, a Nemzeti Választási Iroda által kiadott aláírásgyűjtő ív, amelyen a népszavazási kérdés támogatható, a személyi azonosítóval rendelkező választópolgár esetén az IM rendelet 1. melléklete szerinti ívet, míg a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár esetén az IM rendelet 2. melléklete szerinti ívet jelenti.

Ha a szervező az IM rendelet 1. melléklete szerinti íven gyűjt támogató aláírást a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgároktól, akkor a gyűjtést rossz íven folytatja. A szervező feladata és felelőssége, hogy az aláírásgyűjtés megkezdése előtt benyújtsa a Nemzeti Választási Iroda részére az aláírásgyűjtő ívek iránti igényét, meghatározva azt, hogy hány darab személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívet és hány darab személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívet igényel. Amennyiben mindkét alanyi körtől kíván aláírást gyűjteni, úgy a szervezőnek mindkét típusú aláírásgyűjtő ívre vonatkozóan igényt kell előterjesztenie a Nemzeti Választási Iroda felé, mert a választópolgárok csak a részükre meghatározott aláírásgyűjtő íven támogathatják érvényesen a kezdeményezést.

 

Amennyiben a szervező igénylés hiányában nem rendelkezik a Nemzeti Választási Iroda által kiadott, személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívvel, úgy ezen választópolgárok számára nem áll rendelkezésre olyan aláírásgyűjtő ív, amelyen a népszavazási kérdést érvényesen támogatni tudnák. Ebben az esetben az aláírás érvénytelenségét az Nsztv. 17. §-a alapján az okozza, hogy a szervező olyan íven gyűjtött aláírást, amely nem felel meg a 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

Budapest, 2015. szeptember 11.

 

 

 

        Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                         elnöke

 


[1] A 2/2021. NVB iránymutatásban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben

[2] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

 [3] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

[4] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

[5] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben