A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezés részletei

A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés: „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és az (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. Az Njt. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy az Njt. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.”
A kezdeményezés benyújtásának időpontja: 2018. január 15.
Szervező: Orosz Örökség Egyesület
   
Az Nemzeti Választási Iroda elnökének határozata az Nsztv. 10. § (1) bekezdése alapján: 1/2018. NSz. számú határozat
A kezdeményezés ismételt benyújtásának időpontja az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján: Nem történt ismételt benyújtás.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának tartalma:  
A határozat közzététele a Magyar Közlönyben:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
Az Alkotmánybíróság határozata:  
Az Alkotmánybíróság határozatának tartalma:  
Az aláírásgyűjtés időtartama:  
Az aláírásgyűjtő ívek leadásának időpontja:  
A Nemzeti Választási Bizottság döntése az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott bírságról:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
A Nemzeti Választási Bizottság határozata az aláírások ellenőrzésének eredményéről:  
Az érvényes aláírások száma:  
A Kúria döntése:  
A Kúria döntésének tartalma:  
   
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának tartalma:  
Az Országgyűlés határozata a honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló
kezdeményezésről:
 
Az Országgyűlés határozatának tartalma: