Tájékoztató a médiaszolgáltatók és a sajtótermékek bejelentési kötelezettségeiről a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

1.  A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán politikai hirdetést közölni szándékozó sajtótermékek figyelmét, hogy a Ve. 148. § (3) bekezdése alapján hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig kell az Állami Számvevőszékhez eljuttatni. Az Állami Számvevőszék az árjegyzéket nyilvántartásba veszi, és a honlapján (https://www.asz.hu/valasztasok) közzéteszi. A sajtótermék köteles ugyanezt az árjegyzékét a saját honlapján közzétenni. Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette.

Az árjegyzék nyilvántartásba vételével kapcsolatos részletes tájékoztatás az Állami Számvevőszék honlapján, a Választások menüpont alatt, illetve az alábbi linken található: https://www.asz.hu/valasztasok.

2.  A Nemzeti Választási Iroda elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke felhívja továbbá a közszolgálatinak nem minősülő, országosan – ideértve a kizárólag interneten – elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók figyelmét arra, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-ára kitűzött általános választását megelőző kampányidőszakban politikai reklám közzétételét vállalják, ezt a szándékukat a Ve. 147/F. §-a alapján, legkésőbb 2019. augusztus 24-én 16.00 óráig kötelesek közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal.

A bejelentésnek a politikai reklám közlésére szolgáló országos, illetve kizárólag interneten elérhető lineáris médiaszolgáltatásnak vagy médiaszolgáltatásoknak a megjelölését kell tartalmaznia.

A bejelentés megtehető személyesen hivatali időben a 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címen, postai úton a 1397 Budapest, Pf.: 547. címen vagy elektronikus úton az nvb@nvi.hu címen.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszakban a politikai reklám közzétételét vállaló médiaszolgáltatók az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait tehetik közzé.

Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben