2005. évre kitűzött helyi népszavazások

A szavazás napja Település / fővárosi kerület Megye / Főváros A népszavazásra feltett kérdés A népszavazás eredménye
2005.01.16 Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén "Egyetért-e Ön azzal, hogy Miskolc-Tapolca új (önálló) községgé alakuljon?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.02.06 Várpalota Veszprém "Egyetért-e Ön azzal, hogy Várpalota város a települési szilárd hulladék komplex kezelését az Európai Unió támogatásával, a Közép Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés keretében oldja meg?" érvénytelen népszavazás
2005.02.13 Tolna Tolna "Egyetért-e azzal, hogy Mözs ismét önálló, elkülönült község legyen?" érvénytelen népszavazás
2005.03.20 Dunaújváros Fejér "1. Akarja-e Ön, hogy Dunaújváros közigazgatási területén új, földgáz üzemű gázmotoros fűtőerőművek épüljenek? 2. Akarja-e Ön, hogy Dunaújváros közigazgatási területén, a közterületeken fizető parkolók működjenek?" érvénytelen népszavazás
2005.03.20 Mogyoród Pest "Akarja-e Ön, hogy Mogyoród Szentjakab park 1-235. házszámhoz tartozó, Szentjakab park I-V. ütemként is ismert településrészből alakítsanak új községet" érvényes, eredményes népszavazás
2005.03.20 Kistormás Tolna "Kíván-e csatlakozni Kölesd községhez?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.04.03 Monor Pest "Akarja-e, hogy Monor várostól leváljon és Monorierdő néven önálló községként működjön a település?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.04.10 Hódmező-vásárhely Csongrád "Akarja-e Ön, hogy a jelenlegi Hódmezővásárhely-Szikáncs egyéb külterületi lakott hely új községgé alakuljon át Szikáncs elnevezéssel?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.04.10 Mártély Csongrád "Akarja-e Ön, hogy a Mártély községi Barattyos külterületi lakott területrész Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigszgatási területéhez kerüljön átadásra?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.05.08 Zalaszentgrót Zala "Egyetért-e Ön azzal, hogy Tekenye városrész Zalaszentgróttól szétváljon és önálló község legyen?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.07.10 Bátaapáti Tolna "Egyetért-e Ön azzal, hogy Bátaapátiban kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesüljön?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.08.14 Nyírmártonfalva Hajdú-Bihar "Akarja-e Ön, hogy a Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. szám alá tervezett és a Polgármesteri Hivatalt is magában foglaló Közösségi Ház ne a jelenlegi Hivatal mögött - a falu szélén - épüljön föl, hanem a falu közepén, a Debreceni - Széchenyi utcák közötti négy hektáros területen?" érvénytelen népszavazás
2005.08.14 Királyszentistván Veszprém "Akarja-e Ön, hogy Királyszentistván község közigazgatási területén belül hulladékkezelő mű, hulladéklerakó, vagy bármely más hulladékfeldolgozó létesüljön?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.08.18 Budajenő Pest "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szőlőhegy II. fejlesztési tervben megjelölt földek belterületbe vonása megtörténjen?" érvénytelen népszavazás
2005.09.11 Domony Pest "Alulírott kérem Domonyvölgy leválását Domony községtől, és a területen új község alakítását. Kérjük ez ügyben népszavazás kiírását." érvényes, eredményes népszavazás
2005.09.25 Gyöngyös Heves "Egyetért-e Ön azzal, hogy Mátrafüred (Kékestető-Mátraháza-Sástó-Pipishegy-Farkasmály településrészekkel együtt) Gyöngyös várostól településegyesítés megszüntetésével szétváljon és utána önálló önkormányzattal rendelkező községként működjön tovább?" érvényes, eredményes népszavazás
2005.11.12 Sándorfalva Csongrád "Egyetért-e azzal, hogy Sándorfalván az önkormányzat helyi orvosi ügyeletet működtessen?" érvénytelen népszavazás
2005.11.27 Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg "1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Képviselő-testület a város új településrendezési (településszerkezeti) tervének készítése során a város északi részén lévő (a Kisvarsány felé vezető közút és a volt ERDÉRT 21. telepre vezető iparvágány által határolt) területet iparterületként határozza meg. 2. Ha a város északi részén lévő (a Kisvarsány felé vezető közút és a volt ERDÉRT 21. telepre vezető iparvágány által határolt) területe a város új településrendezési (településszerkezeti) tervében iparterületként kerül meghatározásra, úgy egyetért-e Ön azzal, hogy az "egyéb iparterület" besorolású legyen, tehát ott - az erre vonatkozó hatósági engedélyek alapján, előírások figyelembe vételével - ipari, energiaszolgáltatási, településgazdálkodási építmények kerülhetnek elhelyezésre." érvénytelen népszavazás
2005.12.11 Kerta Veszprém "Egyetért-e Ön azzal, hogy Kerta Község Közigazgatási területén megépüljön a komposztáló-, és az állati hulladékot feldolgozó üzem?" érvénytelen népszavazás