2017. évre kitűzött helyi népszavazások

A helyi népszavazás célja, hogy az érintett választópolgárok közvetlenül hozzanak döntést valamely, a települést vagy a megyét, illetőleg annak egy részét érintő lényeges kérdésben.

A szavazás napja Helyszín A népszavazásra feltett kérdés A népszavazás eredménye
2017. február 26. Algyő, Csongrád megye „Akarja-e Ön, hogy a K&P Chem Kft. az Algyő 01747/9 helyrajzi számú ingatlanon háztartás-vegyipari alapanyagokat előállító üzemet létesítsen?” Érvénytelen népszavazás
2017. október 8.

Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye

„Akarja-e Ön, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a berettyóújfalui 335/10 hrsz-úingatlan büntetés-végrehajtási egészségügyi központ kialakítása céljából történő állami tulajdonba adásáról szóló 107/2017. (V. 25.) önkormányzati határozatot visszavonja?”

Érvénytelen népszavazás
2017. december 17.

Felsőrajk, Zala megye

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Felsőrajk község Önkormányzata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtandó EFOP-2.2.2-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése, -intézményi férőhely kiváltás” tárgyú pályázat megvalósításának céljából az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat biztosítson a pályázó részére?” Érvénytelen népszavazás