A Nemzeti Választási Bizottság közleménye a nem közszolgálatinak minősülő, országosan elérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók, valamint a sajtótermékek bejelentési kötelezettségeiről

 

1. A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók figyelmét arra, hogy amennyiben biztosítani kívánják politikai reklám közzétételének lehetőségét, e tényt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/F §-a alapján, az általános választást megelőző kampányidőszakban – a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével – legkésőbb február 15-ig kötelesek eztközölni a Nemzeti Választási Bizottsággal. Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató határidőben nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé.

2. A Nemzeti Választási Bizottság felhívja továbbá a médiatörvény hatálya alá tartozó, politikai hirdetést közölni szándékozó sajtótermékek figyelmét arra, hogy a Ve. 148. §(2) bekezdése alapján január 24-ig az Állami Számvevőszékhez kötelesek eljuttatni hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék köteles ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzétenni. Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette.
 
2014. január 20.
 
 
     Dr. Patyi András
     a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben