Megfigyelő megbízása az országgyűlési képviselők általános választásán

Külképviseleti megfigyelő 

Azokon a választásokon, ahol van külképviseleti szavazás – így az országgyűlési képviselők választásán is – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény biztosítja a jelöltet állító jelölő szervezeteknek, valamint a független jelölteknek, hogy külképviseletenként legfeljebb két megfigyelőt bízzanak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérése érdekében. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. 

Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A külképviseleti megfigyelőket:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,
 •  a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

független jelölt

párt

országos nemzetiségi önkormányzat

a megbízó független jelölt neve

a jelölő szervezet(ek) neve

az országos nemzetiségi önkormányzat neve

a megbízó független jelölt személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

a bejelentő neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

a külképviselet megjelölése

dátum, aláírás


A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre. Ezen kívül a bejelentés benyújtható elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron. Elektronikus úton való benyújtása esetén a megbízó független jelölt/jelölő szervezet(ek) képviselőjének a megbízáson szereplő aláírását minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítetten kell, hogy tartalmazza. Az e-papíron keresztül való benyújtás esetén a mellékletként csatolt bejelentés hitelesítése is szükséges.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a külképviseleti megfigyelőt nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő

 • figyelemmel kísérheti a külképviseleti választási iroda munkáját,

 • a szavazást, illetőleg a külképviseleti választási iroda munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,

 • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,

 • kifogást nyújthat be,

 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,

 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A külképviseleti megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek megbízóját (jelölő szervezet/független jelölt) terhelik.

Szavazási iratok felügyeletére megbízott megfigyelők

A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult, pártlistát állító jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

Megfigyelő

 • központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet, és
 • nem lehet az NVB vagy az NVI tagja.

A megfigyelőket:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,
 • a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

 A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

pártlistát állító jelölő szervezet

a jelölő szervezet(ek) neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

dátum, aláírás

 

A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre. Ezen kívül a bejelentés benyújtható elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron. Elektronikus úton való benyújtása esetén a megbízó független jelölt/jelölő szervezet(ek) képviselőjének a megbízáson szereplő aláírását minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítetten kell, hogy tartalmazza.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a megfigyelő(ke)t nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése után a megfigyelő a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.

A nyilvántartásba vett és esküt/fogadalmat tett megfigyelő

 • figyelemmel kísérheti a Nemzeti Választási Iroda munkáját,

 • a szavazási iratok ellenőrzését és a szavazatok megszámlálását tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem zavarhatja,

 • kifogást nyújthat be.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó jelölő szervezetet terhelik.

 

Urna felügyeletére megbízott megfigyelők

Az országos listát állító jelölő szervezetek – azaz a pártlistát és a nemzetiségi listát állító szervezetek egyaránt – az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településenként legfeljebb két-két megfigyelőt bízhatnak meg, akik jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél.

Megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A megfigyelőt:

 • a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell bejelenteni,

 • a magyarországi szavazást megelőző 10. nap 16.00 óráig.

 A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 

párt

országos nemzetiségi önkormányzat

a jelölő szervezet(ek) neve

az országos nemzetiségi önkormányzat neve

a bejelentő neve

a bejelentő neve

a megfigyelő(k) neve

a megfigyelő(k) személyi azonosítója

vagy

személyi azonosítóval nem rendelkező megfigyelő esetén a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma

az országgyűlési egyéni választókerületi székhely település megjelölése

dátum, aláírás

 

A bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumot bárki leadhatja a Nemzeti Választási Bizottság mellett működő Nemzeti Választási Irodában a 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. szám alatt, vagy postai úton is benyújtható úgy, hogy a fenti határidőig megérkezzen a 1397 Budapest, Pf. 547. címre. Ezen kívül a bejelentés benyújtható elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron. Elektronikus úton való benyújtása esetén a megbízó független jelölt/jelölő szervezet(ek) képviselőjének a megbízáson szereplő aláírását minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítetten kell, hogy tartalmazza.

A bejelentést követően a Nemzeti Választási Bizottság a megfigyelő(ke)t nyilvántartásba veszi. A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó jelölő szervezetet terhelik.

Közös eljárás

Az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárás (közös eljárás) esetén alkalmazandó szabályok:

Figyelemmel arra, hogy az országos népszavazások kezdeményezője a Kormány, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján, ugyanezen törvény 68. §-a nem alkalmazandó, tehát a választási bizottságokba való megbízás egyedüli jogalapja a Ve. 27-29. §-ában foglaltak.

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben