Jelölő szervezet bejelentése az időközi országgyűlésiképviselő-választáson

Az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha

a)  a választáson nincs jelölt,

b)  a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg,

c)  a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

Az időközi választást az országgyűlési képviselők megelőző általános választásán alkalmazott választókerületi beosztás szerint kell megtartani.

Az országgyűlési képviselők időközi választását - az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság javaslatára figyelemmel - a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.

Az országgyűlési képviselők időközi választásán jelölő szervezet az a párt lehet, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, ha a választás helye szerinti országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vette.

A közös jelöltet állító pártoknak külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat.

A jelölő szervezet bejelentésére a P1 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat. A nyomtatványt e személynek (együttes képviseleti jog esetében személyeknek) kell aláírnia, melyet követően azt bárki leadhatja az OEVB mellett működő választási irodában, meghatalmazás nem szükséges.

A választási szervek elérhetőségei itt találhatók. 

 • A P1 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, amely minden esetben a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve. A civil szervezetek közhiteles, elektronikus bírósági nyilvántartása itt érhető el.

  A formanyomtatvány van továbbá lehetőség rögzíteni a jelölő szervezet internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név. Ez utóbbi azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy az adott időközi választáson a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett szervezet nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a jelölő szervezet hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a jelölő szervezet tevékenységével. 

  A rövidített név a szavazólapon csak akkor lesz megjeleníthető, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P1 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés szerepel a formanyomtatvány (2) pontjában]. A határidő jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül megjelenítésre, a szavazólapon nem.

  A jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

   

 • A jelölő szervezet a bejelentés alkalmával P1 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját (jelképét) is, amelyet 472x236, 300 dpi felbontású, JPG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg (húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen). A hatályos jogi szabályozás alapján az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is jogvesztő, azaz az embléma - a rövidített névhez hasonlóan - csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P1 jelű formanyomtatványon kéri [az erre irányuló figyelmeztetés is szerepel a nyomtatvány (4) pontjában].

  Továbbá az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

   

 • P1 jelű formanyomtatványt kizárólag a képviseletére jogosult személy írhatja alá. A képviseletre jogosult személy képviseleti joga a civil szervezetek bírósági nyilvántartásán vagy a nyilvántartásban szereplő személytől származó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson alapulhat. Az előbbiek szerinti képviseletre jogosult a P1 jelű formanyomtatványon a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.

  A szervezet képviselője további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére jogosult OEVB mellett működő egyéni választókerületi választási irodához kell eljuttatni hivatali időben. Az egyéni választókerületi választási irodák elérhetősége itt található.

  A képviseleti jogosultság tovább-delegálásához használható meghatalmazás mintája itt érhető el. A szervezet képviselőinek adatait az egyéni választókerületi választási iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

  Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. 

 • Az időközi országgyűlésiképviselő-választáson a jelölő szervezetet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál - az időközi választással érintett, területileg illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál – kell bejelenteni. A bejelentés a P1 jelű formanyomtatványnak a választási bizottság mellett működő országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának (OEVI) való átadását jelenti.   

  A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában az OEVI ellenőrzi.

  A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére az időközi választással érintett, területileg illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság jogosult. A törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet a választási bizottság legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon veszi nyilvántartásba.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben