Általános tájékoztató a honos népcsoporttá nyilvánítás szabályairól

Az Alaptörvény és a nemzetiségek jogait rendező más jogszabályok elismerik és védik a kisebbségek kollektív jogait. Ezen jogok gyakorlásának egyik alapvető feltétele a nemzetiség Országgyűlés általi elismerése, amely egy önálló eljáráson, a honos népcsoporttá nyilvánítási eljáráson alapszik.

A nemzeti és etnikai kisebbségek azok a népcsoportok, amelyek legalább 100 éve honosak Magyarországon, számszerű kisebbségben vannak, tagjai magyar állampolgárok, saját nyelvvel, kultúrával, hagyományokkal valamint összetartozás-tudattal rendelkeznek.

Magyarország jelenleg 13 nemzetiséget ismer el. Ezek a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek.

Ha a felsoroltakon túl további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

Az eljárás során az országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a kezdeményezés szervezője csak olyan magyar állampolgárságú választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható. A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról. A honos népcsoporttá nyilvánításról az eljárás végén az Országgyűlés dönt.

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben