365/2018. NVB határozat - Szepessy Zsolt Lászlónak az Összefogás Párt elnökének és országgyűlési képviselőjelöltjének mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
365/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt Lászlónak az Összefogás Párt (1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.) elnökének és országgyűlési képviselőjelöltjének mentelmi ügye tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a Nyíregyházi Járásbíróság 40.B.1177/2016/55. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]          A Nyíregyházi Járásbíróság 40.B.1177/2016/55. számú indítványával az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogytv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult Szepessy Zsolt László az Összefogás Párt elnökének és országgyűlési képviselőjelöltjének mentelmi joga felfüggesztése iránt.

[2]          A Nyíregyházi Járásbíróság indítványát azzal indokolta, hogy a folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntette miatt Szepessy Zsolt László ellen a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség 2016. március 2-án B.417/2015/12-II. számú vádiratával vádat emelt, amely alapján a Nyíregyházi Járásbíróság előtt Szepessy Zsolt László vádlottal szemben büntetőeljárás indult, amely folytatásának akadályát képezi, az érintett személy mentelmi joga.

[3]          A Nyíregyházi Járásbíróság indítványában rögzítette, hogy 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2018. (III. 2.) számú határozata, amellyel az OEVB Szepessy Zsolt Lászlót az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 1. számú választókerületben képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.

[4]          A Nyíregyházi Járásbíróság Szepessy Zsolt László vádlott képviselőjelölti nyilvántartásba vétele miatt beálló mentelmi joga alapján a vádlottal szemben indult büntetőeljárást 2018. március 6-án kelt 40.B.1177/2016/52. számú végzésével felfüggesztette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          Az Ogytv. 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz. Az Ogytv. 79. § (2) bekezdése értelmében a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Ogytv. VII. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Szepessy Zsolt László országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményekre az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának kitűzését megelőzően került sor, és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a folyamatban lévő választási eljárással. A Bizottság kiemeli, hogy a büntetőeljárás a 2014. évi országgyűlési választás során kapott állami támogatásokkal összefüggésben elkövetett bűncselekményekre vonatkozik.

[8]          Tekintettel arra, hogy az Ogytv. 79. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőjelöltet az országgyűlési képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]          A határozat az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén és a 79. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 12.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke