8/2014. NVB iránymutatás a szavazás befejezésének és lezárásának időpontjáról

 

 

8/2014. NVB iránymutatás
a szavazás befejezésének és lezárásának időpontjáról
[1]

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi

 

iránymutatást

 

adja ki:

 

1.      A szavazás befejezése a szavazásra rendelkezésre álló időtartam leteltének időpontja (helyi idő szerint 19.00 óra, illetve azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a közép-európai idő szerint 19.00 óra).

A szavazás lezárása azt az időpontot jelöli, amikor a szavazatszámláló bizottság, illetve a külképviseleti választási iroda ténylegesen lezárja a szavazást. Ez az időpont a szavazás befejezésének időpontjától akkor térhet el, ha a szavazás befejezésekor még sorban álló választópolgárok szavazása miatt a szavazás lezárására annál későbbi időpontban kerül sor.

 

2.            A választási kampány a szavazás befejezéséig, azaz közép-európai idő szerint 19.00 óráig tart.

Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás befejezését követően, azaz közép-európai idő szerint 19.00 óra után hozható nyilvánosságra.

A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat azt követően hozhatják nyilvánosságra, hogy a szavazás valamennyi szavazóhelyiségben lezárásra került.

 

Az iránymutatás a Ve. alábbi rendelkezéseinek értelmezésére irányul:

 

„5. § (4)[2] A Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő jelen lehet a külképviseleti választási iroda munkájánál. A külképviseleti megfigyelő

c) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,

e) a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,”

„69. § (6)[3] Ha a helyi választási iroda illetékességi területén található bármely, a 78. § szerint kijelölt szavazókörben a szavazás lezárására legkésőbb a szavazás befejezésének időpontját követő harminc percen belül nem került sor, a Nemzeti Választási Iroda elnöke erről tájékoztatja a kormányhivatalt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti fegyelmi eljárás kezdeményezése érdekében.”

 

„139. § (1)[4] A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.”

 

„150. § A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.”

 

„169. § A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.”

 

„173. § (2) A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom–szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.”

 

„183. § A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.”

 

„188. § A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.”

 

„203. § (2) A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.”

 

„269. § (2) A külképviseleten a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.”

 

„269. § (5) A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a külképviseleti választási iroda tagja, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint a külképviseleti és a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.”

 

„272. §[5] (1) Ha a külképviseleten a szavazás lezárását megelőző óráig egyetlen választópolgár sem szavaz, az elsőként szavazó választópolgár a külképviseleti választási iroda tagja is lehet.

(2) A szavazást az annak lezárására a 269. § (2) bekezdésben előírt időpont előtt le kell zárni, ha a külképviseleti névjegyzéken szereplő valamennyi választópolgár leadta szavazatát.”

 

„273. § A külképviseleti választási iroda a szavazás lezárását követően az urnában – annak felnyitása nélkül – elhelyezi a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvet, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani.”

 

„292. § (2) Az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárásakor lezárja az urnát úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani. Az urnát a szavazatszámláló bizottság az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének adja át, aki gondoskodik annak biztonságos őrzéséről.”

 

„344. §[6] A szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött.”

 

[7]Indokolás

 

A Ve. a „szavazás befejezése” és a „szavazás lezárása” kifejezéseket nem szinonimaként, hanem eltérő jelentéstartalommal használja. Egyrészt a szavazás befejezése általános, valamennyi szavazókörre azonos időpontot jelent, míg a szavazás lezárását szavazóhelyiségenként lehet értelmezni. Másfelől a két időpont nem feltétlenül esik egybe, hiszen sorban állás esetén az adott szavazóhelyiségben az általános jelleggel meghatározott befejezési időponthoz képest később kerül sor a szavazás lezárására.

 

Mindezek következtében az ezen időpontokhoz kapcsolódó egyes eljárási cselekmények kezdete, illetve befejezése is eltérően alakul.

 

A Ve. a fentiekkel összhangban rendelkezik úgy, hogy az exit poll közvélemény-kutatások eredményét már 19.00 órától nyilvánosságra lehet hozni, míg a választási irodák csak azt követően tehetik közzé a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatait, hogy a szavazás valamennyi szavazóhelyiségben lezárult, így a választás befejezését követően még szavazó választópolgárok választói akaratát nem befolyásolják a túl korán közzétett hivatalos adatok.

 

 

Budapest, 2014. március 11.

 

 

 

Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

 


[1] Az 1/2021. NVB iránymutatásban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben

[2] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[3] Beiktatta az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[4] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[5] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[6] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

[7] Módosította az 1/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. november 4. napjától

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben