7/2014. NVB iránymutatás a levélben szavazás rontott vagy sérült szavazólapjának kicseréléséről

7/2014. NVB iránymutatás
a levélben szavazás rontott vagy sérült szavazólapjának kicseréléséről[1]

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi

 

iránymutatást

adja ki:

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem kérheti a levélben szavazás rontott vagy sérült szavazólapjának kicserélését.

 

[2]Az iránymutatás a Ve. és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) alábbi rendelkezéseinek értelmezésére irányul:

Ve.

84. Szavazás a szavazóhelyiségben

„182. § (2) Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.”

120. Szavazás a külképviseleten

„269. § (3) A külképviseleti választási iroda – a szavazatszámlálás kivételével – ellátja a szavazatszámláló bizottság részére megállapított feladatokat. …”

„Az Európapi Parlament tagjainak választása

331. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán az I-XII. Fejezet, a 244. § (2) bekezdése, a 245. § (2)-(5) bekezdése, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 257/A. §, a 257/B. §, a 258. § (1) bekezdése, a 259-263. §, a 266-270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272-281. §, a 283-285. §, a 288-291. §, a 293. §, a 295. §, valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Nsztv.

„1. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét - az e törvényben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.”

,65. § (1) Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. § (2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), e) és d) pontjának, valamint (2)-(5) bekezdésének, 247. § (1) és (3) bekezdésének, 250. §-ának, 251. §-ának, 256. § (2) bekezdésének, 257. § (3) bekezdésének, 257/A. §-ának, 257/B. §-ának, 258. § (1) bekezdésének, 259-263. §-ának, 266-270. §-ának, 271. § (2) bekezdésének, 272-274. § -ának, 275. §-ának, 277-281. §-ának, 283-285. §-ának, 288-291. §-ának, 293. §-ának, 295. §-ának, 297. § (1) és (3) bekezdésének, 298. §-ának, valamint 341/A. §-ának rendelkezéseit is.

(2) Az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárásban (a továbbiakban: közös eljárás) a köztársasági elnök, a Kormány által kezdeményezett népszavazás esetén a 68. §-t és a 70. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.”

Indokolás

A Ve. 182. § (2) bekezdése előírja, hogy a magyarországi szavazóhelyiségben a szavazólap kitöltésének elrontása esetén a szavazatszámláló bizottság – a rontott szavazólap bevonásával – új szavazólapot adjon a választópolgárnak. E rendelkezést a Ve. 269. § (3) bekezdése alapján a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok külképviseleti személyes szavazása során is alkalmazni kell azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság helyett a külképviseleti választási iroda jár el.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazása rontott, illetve megsérült szavazólapjának esetében azonban nem engedi meg a Ve. a külképviseleti választási irodán a cserét. Mivel a levélben szavazás nem helyszíni szavazás, a rontott szavazólap cseréjének biztosítása azt jelentené, hogy a külképviseleti választási iroda a levélben szavazással kapcsolatos hatáskörén túlterjeszkedve olyan szavazatszámláló bizottsági tevékenységet látna el, amelynek gyakorlására nincs jogszabályi felhatalmazása.

[3]Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak választási eljárása, az országos népszavazási eljárás, valamint az Nsztv. 65. § (2) bekezdése szerinti közös eljárás során a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre. A Nemzeti Választási Iroda – a választás tisztaságának megóvása érdekében – minden külképviseletre annyi szavazási levélcsomagot küld, ahány választópolgár annak átvételét kérte, így a külképviseleti választási irodának nem áll rendelkezésére a cseréhez szükséges tartalék szavazólap.

Budapest, 2014. március 11.

 

Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke


[1] A 2/2018. NVB iránymutatásban és a 2/2021. NVB iránymutatásban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben

[2] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

[3] Módosította a 2/2021. NVB iránymutatás, hatályos 2021. december 14. napjától

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben