A Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettesének sajtóközleménye

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) mai ülésén 127/2018. számú NVB határozatával döntött arról, hogy Prof. Dr. Patyi András NVB tagsága nem összeférhetetlen más tisztségeivel.

A vizsgálat alapjául szolgáló indítványt 2018. február 20-án egy magánszemély terjesztette elő.

A döntéshozatalban az érintett tag nem vehetett részt, az ülés ezen részén nem volt jelen.

A Nemzeti Választási Bizottság rögzítette, hogy a vizsgált indítvánnyal azonos tárgyban, azonos tényállás mellett 2016. szeptember 16-án, 65/2016. számú határozatában már elutasító döntést hozott, melyet a Kúria 2016. szeptember 20-án kelt, Kvk.V.37.864/2016/3. számú végzésével helybenhagyott.

A Nemzeti Választási Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal újfent megállapította, hogy nem összeférhetetlen Prof. Dr. Patyi Andrásnak a Nemzeti Választási Bizottságban betöltött választott tagságával az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és az Államreform Bizottság elnöke is egyben.

Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem központi államigazgatási- vagy egyéb közigazgatási szerv, továbbá Prof. Dr. Patyi András annak rektoraként, egyetemi tanárként közalkalmazott, így ezek a tisztségei nem összeférhetetlenek a Nemzeti Választási Bizottságban betöltött választott tagságával.

Az aktív tevékenységet jelenleg nem folytató Államreform Bizottság tekintetében sem állapított meg az NVB összeférhetetlenséget, mivel ez a testület nem központi államigazgatási- vagy egyéb közigazgatási szerv, és Prof. Dr. Patyi András munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll az Államreform Bizottsággal, tevékenységéért semmilyen díjazásban nem részesült.

Az NVB döntését annak figyelembevételével hozta meg, hogy jelen eljárásban új bizonyítékok kerültek becsatolásra. Ezek azonban az indítványban megjelölt összeférhetetlenség megállapításának indokoltságát semmilyen módon nem támasztották alá.

Az NVB határozata, mely tartalmazza a döntés alapjául szolgáló részletes jogi okfejtést, megismerhető a valasztas.hu oldalon a Választási szervek /Nemzeti Választási Bizottság /Határozatok menüpontban.

Az NVB döntése nem jogerős, ellene jogorvoslati kérelem nyújtható be a Kúriához 2018. február 26-án 16.00 óráig.

Budapest, 2018. február 23.
 

                                                                                  dr. Bozsóki Éva

                                                                                  elnökhelyettes

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben