Megfigyelők megbízása

 

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása során megbízható megfigyelőkről

1. A külképviseleti megfigyelő (Ve. 5. §)

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a külképviseletekre a jogerősen listát állító jelölő szervezetek külképviseletenként és jelölő szervezetenként legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. Az EP választáson működő külképviseletek listája az alábbi linken érhető el:

http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-szavazas_ep2019

A közös listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A külképviseleti megfigyelőt a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írásban jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál. A bejelentésben a megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát kell megadni.

A külképviseleti megfigyelőre vonatkozó bejelentésnek 2019. május 16-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatban dönt a külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vételéről.  

A Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő

 • jelen lehet a külképviseleti választási iroda munkájánál,
 • jogosult a külképviseleti választási iroda teljes munkájának figyelemmel kísérésére,
 • jelen lehet a levélben leadott szavazatok fogadásakor, továbbá jelen lehet a szavazás napján is, figyelemmel kísérheti a szavazási folyamatot,
 • figyelemmel kísérheti a külképviseleti választási iroda munkáját,
 • a szavazást, illetőleg a külképviseleti választási iroda munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 • a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • a külképviseleti megfigyelőnek joga van kifogást benyújtani.
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

 

A külképviseletei megfigyelő megbízásával kapcsolatos költségek az őt megbízó jelölő szervezetet terhelik.

 

A bejelentésre szolgáló nyomtatvány mintája itt található. A dokumentum használata nem kötelező.

 

2. A Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízható megfigyelő [Ve. 245. § (2) bek., 331. § (1) bek.]

 

A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet, vagyis az, akinek listáját az EP választáson jogerősen nyilvántartásba vették, a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzésére, a szavazatok megszámlálására és azok törvényességének ellenőrzésére.   

 

A megfigyelő a szavazatszámlálás teljes folyamatát figyelemmel kísérheti. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke előtt esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet.

 

A Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett megfigyelő

 • figyelemmel kísérheti a Nemzeti Választási Iroda munkáját,
 • jogosult kifogást benyújtani,
 • a szavazást, illetőleg a Nemzeti Választási Iroda munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja.

 

A megfigyelőt a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írásban jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál. A bejelentésben a megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát kell megadni.

A megfigyelőre vonatkozó bejelentésnek 2019. május 16-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatban dönt a megfigyelők nyilvántartásba vételéről.  A megfigyelő megbízásával kapcsolatos költségek az őt megbízó jelölő szervezetet terhelik.

A bejelentésre szolgáló nyomtatvány mintája itt található. A dokumentum használata nem kötelező.

3. Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az urna felügyeletére megbízható megfigyelők [Ve. 281. § (3) bek., 331. § (1) bek.]

Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen a listát állító jelölő szervezetek által megbízott megfigyelők jelen lehetnek az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda által biztosított, levélben leadott szavazatot tartalmazó válaszborítékok leadására szolgáló urna felügyelete során.   A közös listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

A megfigyelőt a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy írásban jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál. A bejelentésben a megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát kell megadni.

A megfigyelőre vonatkozó bejelentésnek 2019. május 16-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amely határozatban dönt a megfigyelők nyilvántartásba vételéről.  

A megfigyelő megbízásával kapcsolatos költségek az őt megbízó jelölő szervezetet terhelik.

A megfigyelőre egyebekben a külképviseleti megfigyelőkre vonatkozó, 1. pontban írt szabályokat kell alkalmazni.

A bejelentésre szolgáló nyomtatvány mintája itt található. A dokumentum használata nem kötelező.