A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló választópolgári kezdeményezések

Az Alaptörvény és a nemzetiségek jogait rendező más jogszabályok elismerik és védik a kisebbségek kollektív jogait. Ezen jogok gyakorlásának egyik alapvető feltétele a nemzetiség Országgyűlés általi elismerése, amely egy önálló eljáráson, a honos népcsoporttá nyilvánítási eljáráson alapszik.

 

A kezdeményezés benyújtásának időpontja
A kezdeményezés
A szervező(k) neve
NVI elnöke/NVB kapcsolódó határozata
Aláírásgyűjtési időszak, az aláírások ellenőrzésének eredménye
2018. február 1. „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” Döbrei István
magánszemély
115/2018. NVB határozat  2018.05.18. - 2018.09.15.
1028/2018. NVB határozat
 2018. január 15. „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és az (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. Az Njt. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy az Njt. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” Orosz Örökség Egyesület 1/2018. NSz. számú határozat 

 

 Ismételt benyújtás: 
2017. július 7.
„A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” Váradi Barna magánszemély  94/2017. NVB határozat  2017. 12.01 – 2018. 02. 27.
2018. 05. 18. – 2018. 06. 17.
996/2018. NVB határozat
2017. június 28.  15/2017. NSz. számú határozat   
2017. június 21. „A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!” Tolnai Attila magánszemély 14/2017. NSz. számú határozat