Regisztráció

A névjegyzékbe vett külhoni választópolgárok száma közérdekű adat, amelyet a Nemzeti Választási Iroda a honlapján folyamatosan közzétesz.

A külhoni választópolgárok névjegyzékbe vett személyes adatai nem adhatók ki, azokat csak a Nemzeti Választási Bizottság tagjai (választottak és delegáltak egyaránt) tekinthetik meg, de másolatot, feljegyzést ők sem készíthetnek.

 • Ki regisztrálhat?

  A névjegyzékbe vételét abban az esetben kérheti, ha

  • magyar állampolgár és rendelkezik

  o   magyar személyi azonosítóval rendelkezik (a lakcímkártyáján találja) vagy

  o   érvényes útlevéllel vagy

  o   honosítási okirattal vagy

  o   érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal

  • betöltötte

  o   a 17. életévét vagy

  o   a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének hazai (magyarországi) anyakönyvezése megtörtént

  • a magyar bíróság nem zárta ki a választójogból
  • a magyar lakcímnyilvántartás szerint

  o   külföldön van a lakóhelye,

  o   nincs sem lakóhelye, sem bejelentett tartózkodási helye Magyarországon

  o   nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

  Az, hogy a magyar állampolgárságú választópolgár regisztráció útján vagy automatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hogy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást:

   

  lakóhely

  tartózkodási hely

  névjegyzékbe vétel módja

  magyarországi cím

  magyarországi cím

  automatikus

  magyarországi cím

  magyarországi cím

  automatikus

  külföldi cím

  magyarországi cím

  regisztráció

  külföldi cím

  nincs

  regisztráció

  nincs

  magyarországi cím

  automatikus

  nincs

  nincs

  regisztráció

  ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

  regisztráció

   

  Például ha külföldi cím van bejegyezve a választópolgár lakóhelyeként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkor regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásához, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási helye (3. sor), és akkor is, ha nincs (4. sor)

  Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választópolgárnak sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs Magyarországon (6. sor), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sor).

  Nincs szükség regisztrációra, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sor), vagy ha nincs sem magyarországi, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarországi tartózkodási helye (5. sor). Ezekben az esetekben automatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője.

  Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak 10 évig nem kell újra kérnie a regisztrációt.

 • Mikor lehet regisztrálni?

  A névjegyzékbe vételi kérelem bármikor beadható. 

  Egy adott választás tekintetében azonban a választójog gyakorlásához az szükséges, hogy a kérelem a Nemzeti választási Iroda címére a szavazás napját megelőző 25. napig megérkezzen. Az ennél később beérkezett kérelem esetén választójogát már csak a következő választások, illetve országos népszavazás alkalmával gyakorolhatja.

 • A regisztráció elbírálása

  A Nemzeti Választási Iroda

  • megvizsgálja, hogy a kérelem teljes körűen ki van-e töltve,
  • ellenőrzi, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adatok pontosan (betűről-betűre) megegyeznek-e a magyar hatóságok által nyilvántartott adatokkal
  • ellenőrzi, hogy a kérelmező betöltötte-e a 17. életévét, és magyar bíróság nem zárta-e ki a választójogból.

  A névjegyzékbe vételi kérelemről a Nemzeti Választási Iroda 5 napon belül, a választás kitűzését követő időszakban a kérelem beérkezése napján dönt.

  A névjegyzékbe vételéről vagy annak elutasításáról értesítést küldünk a nyomtatvány 10. rovatában megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre.