Ügyintézés

Választópolgárként és uniós állampolgárként a magyarországi választásokhoz kapcsolódóan számos ügyben van lehetősége kérelmet benyújtani. Külhoni magyar állampolgárként vagy nemzetiségiként regisztrálhat a választásokra, mozgóurnát igényelhet a szavazásához, illetve lakóhelyétől eltérő szavazókörben vagy külföldön való szavazáshoz is kérelmet nyújthat be. A benyújtható kérelmek közül aszerint választhat, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek
2017. augusztus 1. (kedd)
Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan b ...
Tovább olvasom

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak
2017. augusztus 31. (csütörtök)
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbí ...
Tovább olvasom

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító rendelkezéseit tartalmazza.

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) az E-ügyintézési törvény 1. § 17. a) pontja értelmében kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosítani ügyfelei részére.

Az NVI az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a Hivatali Kapun, amely biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és befogadásuk tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.

 

Az NVI az elektronikus ügyintézést a kerelem.valasztas.hu weboldalon elérhető Választási Ügysegéd szolgáltatás, az e-papír-szolgáltatás és a személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) elérhetővé tételével biztosítja az alábbiak szerint:

 

 

VÁLASZTÁSI ÜGYSEGÉD (kerelem.valasztas.hu)

 

Az NVI a Választási Ügysegéd szolgáltatás keretében a Ve. rendelkezéseinek megfelelően mind az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező, mind az azzal nem rendelkező állampolgároknak teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a választásokhoz kapcsolódó kérelmek benyújtására. A szolgáltatás a magyarországi lakcímmel rendelkező, illetve a magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) választópolgárok számára egyaránt elérhető.

 

A kerelem.valasztas.hu weboldalon jelenleg választható ügytípusok:

 

1.         Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár által benyújtható kérelmek

 1. Kitűzött választásokhoz kapcsolódóan benyújtható kérelmek
  1. Mozgóurna igénylése az időközi választásokra
  2. Mozgóurna igénylése a helyi népszavazásokra
  3. Külképviseleti névjegyzékbe vétel
 2. Folyamatosan benyújtható kérelmek
  1. Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
  2. Személyes adatok kiadásának tiltása
  3. Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
  4. Más EU-tagállam polgárainak regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására

2.         Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár által benyújtható kérelmek

 1. Névjegyzékbe vétel
 2. Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása
 3. Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása
 4. Névjegyzékből való törlés

 

 

E-PAPÍR-SZOLGÁLTATÁS

 

Az e-papír általános célú elektronikus kéreleműrlap ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

 

Az e-papír-szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

 

Az e-papír-szolgáltatás központi azonosítási ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, elérhetősége:

 

Az e-papír-szolgáltatás elérhetősége https://epapir.gov.hu

 

Az NVI felé e-papír-szolgáltatás keretében indítható ügyintézés témacsoportja a „Választás” menüpont alatt megtalálható. A témacsoporton belül az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:

 

1.         Közérdekű adatigénylés        [Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.]

2.         Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás/helyesbítés kérése        [Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódóan benyújtható kérelmek.]

3.         Általános tájékoztatás [Általános tájékoztatás kérése a választásokkal, népszavazásokkal, európai polgári kezdeményezésekkel, valamint a választási eljárással kapcsolatos jogszabályokról.]

4.         Panasz/közérdekű bejelentés  [A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdekű bejelentések.]

5.         Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi kérelmével kapcsolatos jogorvoslat [Névjegyzékbe vételi kérelmet (regisztráció, regisztráció meghosszabbítása, regisztráció törlése, adatmódosítás, könnyített tájékoztató kérése) elbíráló döntés elleni fellebbezés. A fellebbezést legkésőbb a Nemzeti Választási Iroda döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. napon lehet benyújtani.]

6.         Igazolás választójogról [Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn a választójogból való kizáró ok.]

 

 

SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)

 

A SZÜF-ön az alábbi ügyek intézését lehet jelenleg kezdeményezni:

 

 1. Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár által benyújtható kérelmek
  1. Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
  2. Személyes adatok kiadásának tiltása
  3. Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
  4. Más EU-tagállam polgárainak regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására
 2. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár által benyújtható kérelmek
  1. Névjegyzékbe vétel
  2. Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása
  3. Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása
  4. Névjegyzékből törlés
 3. Közérdekű adatigénylés [Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.]
 4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás/helyesbítés kérése        [Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódóan benyújtható kérelmek.]
 5. Általános tájékoztatás [Általános tájékoztatás kérése a választásokkal, népszavazásokkal, európai polgári kezdeményezésekkel, valamint a választási eljárással kapcsolatos jogszabályokról.]
 6. Panasz/közérdekű bejelentés [A szervezet tevékenységével kapcsolatos, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint benyújtható panaszok és közérdekű bejelentések.]
 7. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi kérelmével kapcsolatos jogorvoslat [Névjegyzékbe vételi kérelmet (regisztráció, regisztráció meghosszabbítása, regisztráció törlése, adatmódosítás, könnyített tájékoztató kérése) elbíráló döntés elleni fellebbezés. A fellebbezést legkésőbb a Nemzeti Választási Iroda döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. napon lehet benyújtani.]
 8. Igazolás választójogról [Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn a választójogból való kizáró ok.]

 

A SZÜF-szolgáltatás elérhetősége:https://magyarorszag.hu

 

A rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.

A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el KAÜ-szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 • Ha az ügyfél gazdálkodó szervezet, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • Ha az ügyfél természetes személy, és ügyeit elektronikusan kívánja intézni, az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából alaprendelkezést kell tennie.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (https://euf.gov.hu) jelenthető be.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818.