NVB ülés, 2023. április 27.

helyszín: A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA SZÉKHÁZA (1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 3.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Tervezett napirend:

  1. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

Országos népszavazásra javasolt kérdés

Szervező

1.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

2.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden Magyarországon található közintézményre kötelező legyen kifüggeszteni az Európai Uniót jelképező európai zászlót?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

3.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyeknek, hogy a www.parlament.hu weboldalon nyilvánosan kereshető adatbázisba kelljen feltölteniük vagyonnyilatkozataikat és ehhez az adatbázishoz bárki ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhessen?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

4.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató azonos idősávban, azonos időt legyen köteles biztosítani megjelenésre minden parlamenti pártnak és független országgyűlési képviselőnek a híradásokban?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

5.

 „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben sztrájkban részt vevő munkavállalók a munkaidejük maximum 20 százalékában legyenek munkavégzésre kötelezhetőek?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

6.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alkotmánybíróság tagjai közül csak az kérelmezhesse a köztársasági elnöknél a bíróvá történő kinevezését, aki legalább ötéves bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

7.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

8.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább harminc év elteltével évüljön el?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

9.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államháztartásból fizetett hirdetést csak abban az esetben lehessen közzétenni, ha az az állampolgárok jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére szólít fel?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

10.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a kormányhivatalok helyett az 1990. évi LXV. törvényben szabályozott közigazgatási hivatalok jöjjenek létre?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

11.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza, hogy fizetett kormányzati hirdetés csak az állampolgárok jogaira és kötelezettségeire felhívás céljából tehető közzé?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

12.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának tagja tiszteletdíjban ne részesülhessen?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

13.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen támogatni?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

14.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelési Alap vezérigazgatói tisztségét csak a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma által egyhangúlag megválasztott személy tölthesse be?”

Dani Miklósné

(magánszemély)

15.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kúria elnöke 2024. május 1-től csak az a személy lehet, aki legalább tízéves bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik?

Dani Miklósné

(magánszemély)

16.

„Akarja-e Ön, hogy a magyar Parlament támogassa Svédország és Finnország NATO-hoz való csatlakozási kérelmét?”

Hárosi Tibor

(magánszemély)