Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának szabályai időközi országgyűlési választásra

Ha az időközi országgyűlési választáson az országgyűlési egyéni választókerületen belül a lakcímétől eltérő más településen kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be.

Mit kell tennie

 Az átjelentkezéshez kérelmet kell benyújtani.

 A kérelem elektronikus és postai úton (illetve személyesen) is benyújtható.

 1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – ide kattintva nyújtható be.

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához a szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le.

Figyelem! Az időközi választáson csak a választással érintett országgyűlési egyéni választókerületben lévő szavazókörbe lehet átjelentkezni.

A helyi választási iroda a választópolgár által benyújtott átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, a választópolgárt felveszi azon település (budapesti kerület) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 78. § (1) vagy (3) bekezdése alapján kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Az egy szavazókörös településen értelemszerűen nincs kijelölt szavazókör, ott az egyetlen szavazókör névjegyzékébe kell felvenni az átjelentkező választópolgárt.

A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, továbbá a lakóhelynek (sem külföldi, sem magyarországi lakcímmel nem rendelkezők esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási helynek) érvényesnek kell lennie. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Érvényes a lakcím, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint a lakcím nincs érvénytelenítve vagy fiktív lakcímként nyilvántartva. A lakcím érvényességét a helyi választási iroda a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy az annak elutasításáról szóló határozatot.

Figyelem! A papír alapú átjelentkezési kérelemben mozgóurna igénylése is bejelölhető (elektronikus benyújtás esetén mozgóurna iránti kérelmet külön kell benyújtania), ha egészségi állapot vagy fogva tartás miatt az átjelentkezés helye szerinti szavazóhelyiségben a személyes megjelenés akadályba ütközik.

Ha legkésőbb a szavazást megelőző 9. napig

olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

átjelentkező választópolgárként olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtotta be – a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.

Határidők

Az átjelentkezés iránti kérelem a szavazást megelőző 66. naptól nyújtható be. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezés iránti kérelem módosítása:

Legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon.

Az átjelentkezés iránti kérelem visszavonása:

Levélben, illetve abban az esetben, ha a kérelem elektronikus úton történő továbbítása azonosítás nélkül (nem ügyfélkapun keresztül) történik, legkésőbb:

o   a szavazást megelőző 9. napon.

Személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus (ügyfélkapun keresztül történő) benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon vonható vissza az átjelentkezési kérelem.

Benyújtandó dokumentumok/span>

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton vagy személyesen történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

Az átjelentkezés iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

AA helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

o   Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének helyt ad, akkor a névjegyzéket módosítja és a tartózkodási hely szerinti település átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörében a szavazás lehetővé válik.

o   Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének nem ad helyt, akkor a fellebbezést felterjeszti a törvényszékhez, amely a fellebbezésről a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 

Egyéb információk

Az adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

Vonatkozó jogszabály

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben