Gyakran ismételt kérdések

Levélszavazás: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazása.

  • Igen. Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési választásokon részt vegyen.
  • Itt megnézheti, hány magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepel a központi névjegyzékben. 
  • Bármelyik magyar választópolgár kérheti névjegyzékbe vételét (azaz regisztrálhat), ha nincs magyarországi lakcíme.
  • Vagyis ez független attól, hogy a magyar választópolgár melyik külföldi országban él, és független attól is, hogy a magyaron kívül van-e más állampolgársága.
  • A választási regisztráció folyamatosan zajlik.
  • Ugyanakkor a soron következő választásokon csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme március 24-én 16 óráig eljut a Nemzeti Választási Irodába.
  • A kérelem benyújtható levélben vagy itt.
  • A kérelem levélben történő benyújtásához a választási regisztrációs kérelem letölthető innen. Ugyanitt megtalálható a kitöltési útmutató (TÁJÉKOZTATÓ a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról”), érdemes ezt is elolvasni. A honlapon angol, német és francia nyelvű tájékoztatók is segítenek.
  • A kérelem színesben és a fekete-fehérben egyaránt kinyomtatható, szabadon fénymásolható.
  • A levélben benyújtott kérelmet a következő címre kell eljuttatni: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország.
 • A választási regisztráció feltétele a magyar állampolgárság megléte

  • A névjegyzékbe való felvételt akkor lehet kérni, ha a kérelmező
   • magyar állampolgárságát

  - magyar személyi azonosítóval (a magyar lakcímkártya hátoldalán található)

  - érvényes magyar útlevéllel

  - magyar honosítási okirattal vagy

  - magyar állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni tudja

   • Magyarországon sem lakóhellyel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
   • betöltötte a 17. életévét vagy betöltötte a 16. életévét és házasságot kötött, és házasságkötésének magyarországi anyakönyvezése megtörtént

  és

  • magyar bíróság nem zárta ki a választójogból.
  • Ahhoz, hogy a választópolgár a soron következő választásokon szavazhasson, a regisztrációs kérelemnek március 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodába. Bár a regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.
  • Az, hogy a választópolgár regisztráció útján vagy automatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hogy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást:
   

  lakóhely

  tartózkodási hely

  névjegyzékbe vétel módja

  magyarországi cím

  magyarországi cím

  automatikus

  magyarországi cím

  magyarországi cím

  automatikus

  külföldi cím

  magyarországi cím

  regisztráció

  külföldi cím

  nincs

  regisztráció

  nincs

  magyarországi cím

  automatikus

  nincs

  nincs

  regisztráció

  ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

  regisztráció

   
  • Például ha a választópolgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkor regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásához, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási helye (3. sor), és akkor is, ha nincs (4. sor).
  • Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választópolgárnak sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs Magyarországon (6. sor), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sor).
  • Nincs szükség regisztrációra, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sor), vagy ha nincs sem magyarországi, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarországi tartózkodási helye (5. sor). Ezekben az esetekben automatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője.
  • Aki a 2014-es országgyűlési választások előtt – vagy azóta – már regisztrált, annak 10 évig nem kell újra kérnie a regisztrációt.
  • Nem. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt.
  • Ugyanakkor ha a regisztráció óta megváltozott az értesítési címe vagy a szavazólapot más helyre kéri, megváltozott a családi állapota, neve, akkor módosítási kérelmet kell benyújtania.
  • Amennyiben magyar állampolgárságú hozzátartozója elhalálozik, azt be kell jelentenie be a legközelebbi magyar konzulátuson, hogy a szükséges halotti anyakönyvezést elvégezzék.
  • A halotti anyakönyvezés illetékmentes.
 • Ha legkésőbb április 6-án 16 óráig magyarországi lakcímet létesít, nem kell regisztrálnia, automatikusan felkerül a központi névjegyzékbe.

  • Amennyiben 2018. április 1-ig magyarországi lakóhelyet létesített – és a lakcímváltozást hivatalosan bejelentette –, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Ebben az esetben a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazókörben személyesen szavazhat.
  • Akinek korábbi regisztrációja alapján szavazási levélcsomag került kiküldésre, az a személyes szavazás alkalmával csak egyéni választókerületi jelöltre szavazhat. Ez esetben listás szavazatát a számára kézbesített szavazólap visszaküldésével, levélben adhatja le.   
  • A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
  • A választópolgár a postai helyett a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt 
  • A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a választópolgár személyazonosságát érvényes [magyar vagy más (román, szerb stb.)] fényképes igazolvánnyal köteles igazolni. Amennyiben a nem magyar hatóságok által kiállított igazolványon és az átvételi jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érdekében további dokumentumok (lakcímkártya, honosítási okirat) bemutatása válhat szükségessé.
  • Fontos: a szavazás napján (április 8-án) már nem vehető át a levélcsomag!
  • A választópolgár módosíthatja a szavazólap átvételének címét vagy értesítési címét.
  • Ez a kérelem – a regisztrációs kérelemhez hasonlóan – szintén kitölthető és beadható levélben vagy online
 • A választópolgárnak megküldött szavazási levélcsomag az alábbiakat tartalmazza:

  • a levélben szavazás szavazólapját (mely bélyegzőlenyomat nélkül érvényes),
  • a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát,
  • a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot (belső, kis boríték),
  • a válaszborítékot, amelynek címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza, és díjmentesen postára adható (külföldről is),
  • a szavazás módjáról szóló tájékoztatást,
  • A levélben szavazók kizárólag országos pártlistára szavazhatnak.
  • Nem szavazhatnak sem nemzetiségi listára, sem egyéni választókerületi jelöltre. 
  • A levélszavazás menete a következő:
   • a választópolgár a szavazólapot kitölti,
   • a szavazólapot beleteszi a belső, kis borítékba,
   • a belső borítékot lezárja,
   • hiánytalanul kitölti és aláírja az azonosító nyilatkozatot,
   • a belső borítékot és az azonosító nyilatkozatot a nagy válaszborítékba zárja
  • Érvénytelen a szavazat, ha
   • ha a belső boríték vagy a válaszboríték nincs lezárva,
   • az azonosító nyilatkozat nincs a válaszborítékban,
   • a kis boríték nincs a válaszborítékban,
   • az azonosító nyilatkozat nincs kitöltve vagy aláírva,
   • az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal,
   • nincs szavazólap a kis borítékban,
   • a szavazólap nincs kitöltve,
   • a szavazólapon nem + vagy X jellel szavazott a választópolgár,
   • a szavazólapon a választópolgár több pártra is szavazott.
  • A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a regisztrációtól számított 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben.
  • A 10 év számítása az adatok módosításakor vagy a választáson (szavazáson) való részvétellel automatikusan újrakezdődik.
  • Annak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak, aki a választásokon nem kíván részt venni, nincs teendője: nem kötelező visszaküldeni a postán megkapott szavazólapot, illetve nem kötelező elmenni a külképviseletre felvenni a szavazólapot.
  • A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár bármikor kérheti törlését a névjegyzékből. Ebben az esetben a választópolgár nem kap levélcsomagot, nem szavazhat (de lehetősége van bármikor ismételten regisztrálni).

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben