Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályai az időközi országgyűlési választáson

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten adja le szavazatát.

Mit kell tennie

Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikusan, levélben (illetve személyesen) is benyújtható.

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – ide kattintva nyújtható be.

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához a szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen tölthető le.

Figyelem! A kérelmet a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal megegyezően kell kitölteni, továbbá a lakóhelynek (sem külföldi, sem magyarországi lakcímmel nem rendelkezők esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási helynek) érvényesnek kell lennie. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Érvényes a lakcím, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint a lakcím nincs érvénytelenítve vagy fiktív lakcímként nyilvántartva. A lakcím érvényességét a helyi választási iroda a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

A kérelemben meg kell adnia, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni.

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy az annak elutasításáról szóló határozatot.

Határidők

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem a szavazást megelőző 66. naptól kezdve nyújtható be. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem módosítása:

Legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző 9. napon.

A külképviseleti névjegyzékből való törlés:

Legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző 4. napon.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

Fizetési kötelezettség

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Eljáró szerv

A lakcím szerinti helyi választási iroda.

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton vagy személyesen történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Felettes szerv/jogorvoslat

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

o   Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének helyt ad, akkor felkerül a külképviseleti névjegyzékre és szavazatát a megjelölt külképviseleten tudja leadni.

o   Ha a helyi választási iroda vezetője a kérelmező fellebbezésének nem ad helyt, akkor a fellebbezést felterjeszti a törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a külképviseleti névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

Egyéb információk 

A külképviseleti szavazás előtt, a szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, magyar útlevéllel vagy magyar vezetői engedéllyel, azonban a lakcímkártya bemutatása – a belföldi szavazással ellentétben – nem feltétele a szavazásnak.

Figyelem! Külképviseleten mozgóurnás szavazás nem lehetséges.

Figyelem! A külképviseleti névjegyzékből törölni kell azt, akit a szavazóköri névjegyzékből törölnek.

Figyelem! A koronavírus-világjárványra tekintettel a helyi járványügyi előírások a külképviseleti szavazás megtartását befolyásolhatják, vagy akár el is lehetetleníthetik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon a szavazás helye szerinti ország, illetve város járványügyi előírásait, valamint az adott helyen működő külképviselet, illetve az NVI honlapját. A külképviseleti szavazás során a helyi járványügyi szabályokat minden esetben be kell tartani, így többek között a zárt helyek látogatására vonatkozó maszkviselési, távolságtartási és oltottsági/védettségi előírásokat is. A külképviseletek nem tudnak eltérést biztosítani a járványügyi szabályok betartása alól akkor sem, ha az befolyásolja a választópolgár szavazási lehetőségét. 

Az adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

Vonatkozó jogszabály

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

 

Megosztom ismerőseimmel

Megosztás LinkedIn-en
Megosztás E-mail-ben