277/2024. NVB határozat - a szerb országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

277/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a szerb országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

I.

[A bejelentett országos listák sorrendjének sorsolása]

[1]          A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

[2]          Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 42. § (6) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett országos nemzetiségi listák sorrendjének sorsolását 2024. május 7-én 16.00 óra után végzi el.

[3]          A szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a fenti jogszabályi feltételeknek 4 országos lista felelt meg, amely listák sorsolását a Nemzeti Választási Bizottság elvégezte. A kisorsolt listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

[4]          A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[5]          A határozat a Ve. a 160. §-án, 308. §-án, és az IM rendelet 42. § (6) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Budapest, 2024. május 7.

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke