243/2024. NVB határozat - az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán bejelentett listák sorsolása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

243/2024. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán bejelentett listák sorsolása tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

I.

[A bejelentett országos listák sorrendjének sorsolása]

[1]    A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

[2]    Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 42. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak választásán bejelentett listák sorrendjének sorsolását 2024. május 3-án 16.00 óra után végzi el.

[3]    Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) bekezdése értelmében listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.

[4]    A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett 13 lista sorsolását elvégezte. A kisorsolt listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

[5]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Ve. a 160. §-án, a 331. §-án, az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén és az IM rendelet 42. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Budapest, 2024. május 3.

 

Dr. Sasvári Róbert

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke